Laisva darbo vieta

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                  Veiviržėnų kultūros centro

                                                                        direktorės

                                                                                             2017-12-12  įsakymu Nr. V1-98

 

BĮ VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos g.2-1. Veiviržėnai. LT -  96272 Klaipėdos r.

Tel.  (8 687) 958 42 El. p. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302324961

   

VEIVIRŽĖNŲ KULTŪROS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ BUHALTERIO (-ĖS) (DARBUOTOJO DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS – 6 BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO, TERMINUOTA DARBO SUTARTIS) PAREIGOMS UŽIMTI

 

Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybės institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja periodines ataskaitas išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio – debitorinio įsiskolinimo, turto kitas); sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia Savivaldybės biudžeto ir ekonomikos skyriui; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko banko dokumentus, tinkamai juos įformina, registruoja; dirba su įdiegtomis bankų programomis. Vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus direktoriaus pavestus darbus.

REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

  1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
  2. Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
  3. Ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje arba viešojoje įstaigoje patirtis;
  4. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa.
  5. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
  6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTUS PER VATIS:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

PASTABA. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) išsamesnė informacija tel.: 8 687 95842

Konkurso skelbimas buhalterio (-ės) (1 etato) pareigoms (terminuotai darbo sutarčiai) eiti galios iki 2018 m. sausio 2 d.

     

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *