Veiviržėnų kultūros centras (Mokyklos g. 2-1, Veiviržėnai)

Veiviržėnų kultūros centras – populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Teikdama gyventojams savo paslaugas, įstaiga neapsiriboja vien kultūros ir meno produktu, bet skiria daug dėmesio ugdymui, socialinės atskirties mažinimui bei integracinėms programoms. Kultūros namai 2009 metų liepos mėnesį tapo kultūros centru. Prie centro buvo prijungti Judrėnų bei Endriejavo filialai, Šalpėnų ir Žadeikių kultūros namai. Per metus kultūros centro darbuotojai surengia per 50 įvairiausių renginių, parodų, paskaitų. Šiuose renginiuose apsilanko per 10 tūkstančių žiūrovų. Pagrindinės Veiviržėnų kultūros centro veiklos kryptys: • Mėgėjų meninės kūrybos organizavimas, ugdymas; • Mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklos organizavimas, rūpinimasis jų meniniu lygiu; • Rajono kultūros programos kūrimas ir įgyvendinimas; • Liaudies meno ugdymas, lietuviškų tradicijų tęstinumas; • Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, papildomas meninis lavinimas; • Kultūros renginių organizavimas; • Šiuolaikinių modernių meno veiklos formų kūrimas ir įprasminimas. Veiviržėnų kultūros centro finansavimo šaltiniai: Steigėjo asignavimai Įplaukos už teikiamas paslaugas Įplaukos už tikslinių programų, projektų vykdymą Savanoriški įnašai, parama Privalumai (stiprybės) Teikiamų paslaugų ir organizuojamų renginių kokybiškumas, patrauklumas, novatoriškumas; Bendradarbiavimas kultūros ir meno institucijomis, kaimo bendruomene, Kultūros namais, švietimo įstaigomis, religine bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis; Įdiegtos kompiuterinės ryšio sistemos, internetinės prieigos.

Informacija tel. 8 682 12 312; 8 687 95 842, el.p. veivirzenu.kulturos.centras@gmail.com