Kviečia prisijungti į naują folkloro būrelį

Folkloro grupė Veiviržėnų kultūros centre

Etninės kultūra yra integrali ugdymo dalis, padedanti siekti kultūrinio sąmoningumo ugdymo tikslų – formuoti asmens kompetenciją, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje. Etnokultūrinis ugdymas taip pat padeda ugdytis  darnaus vystymosi nuostatas – būti tolerantiškiems ir pripažinti kultūrų įvairovę, jausti solidarumą su savo bendruomene ir dalyvauti jos gyvenime, prisidėti prie jo tobulinimo.

Labai svarbu, kad etninė kultūra nebūtų užmiršta. Šios programos paskirtis – sudaryti sąlygas kiekvienam įgyti etninės kultūros pagrindus, pažinti jos reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes.  

TIKSLAS

  1. Skatinti ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą.
  2. Ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką.
  3. Gaivinti senąsias ir puoselėti gyvąsias etninės kultūros tradicijas, pritaikyti jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams.
  4. Fiksuoti, saugoti ir skleisti etninės kultūros paveldą.
  1. Parengti ir atlikti folkloro grupės programas, dalyvauti etno kultūros šventėse.

KVIEČIAME PRISIJUNGTI!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *