Humoro grupė „Gryčia“

Humoro grupė „Gryčia“

Vadovė: Eugenija Selskienė

Mob. nr. 867840750

El. paštas: eugesell@hotmail.com

Humoro grupė „Gryčia“ susideda iš vaidinančių ir muzikuojančių (lūpinė armonikėlė, gitara) saviveiklininkų. Kolektyve dalyvauja 7 nariai. Grupė pati kuria savo repertuarui scenarijus, ieško muzikinio programos apipavidalinimo. Programoje grojama ir dainuojama  gyvai. Kuriant programas atsižvelgiama į narių gebėjimus, jų turimus sceninius įgūdžius. Bandoma kurti tipažinius personažus, kuriuos labiau įsimintų žiūrovas.