Jaunimo klubas „Ekipa”

Veiviržėnų kultūros centro jaunimo klubas „Ekipa”

Vadovė: Neringa Žemgulienė

Mob.nr. 868212312

El. paštas: inesa.gaudutyte@gmail.com

Nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri veikia Klaipėdos raj. Veiviržėnų miestelyje. Organizacija įsikūrė 2000 m. balandžio 25 d.

Tikslas: telkti ir ugdyti jaunimą, siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas, atstovauti Veiviržėnų seniūnijos jaunimo interesus.

Uždaviniai:

1. ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas; 2. skatinti jaunimo užimtumą, sudarant jam sąlygas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime; 3. Plėtoti jauno žmogaus socialines kompetencijas; 4. Telkti jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti; 5. Skatinti jaunimo iniciatyvumą, tarpusavio supratimą ir tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą; 6. Skatinti ir tenkinti jaunimo saviraiškos poreikį, pažintinius interesus; 7. Suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save, įgyvendinti turimas idėjas; 8. Rinkti, kaupti ir teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose; 9. Plėsti turiningo, aktyvaus laisvalaikio pasiūlą jaunimui taip formuojant jaunimo pramogų kultūrą; 10. Plėtoti jaunimo turimus gebėjimus; 11. Padėti jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje; 12. Užsiimti prevencine veikla jaunimo tarpe; 13. Realizuoti kitus uždavinius reikalingus JK „Ekipa“ tikslui pasiekti.

DSC_1029