Apie mus

Apie mus

Veiviržėnų kultūros centras – populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Teikdama gyventojams savo paslaugas, įstaiga neapsiriboja vien kultūros ir meno produktu, bet skiria daug dėmesio ugdymui, socialinės atskirties mažinimui bei integracinėms programoms. Kultūros namai 2009 metų liepos mėnesį tapo kultūros centru. Prie centro buvo prijungti Judrėnų, Endriejavo, Šalpėnų ir Žadeikių kultūros namai. Po  2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategijos pakeitimo, buvo nuspręsta kai kuriuos skyrius panaikinti. Šiuo metu Veiviržėnų kultūros centrui priklauso Veiviržėnų, Judrėnų ir Endriejavo skyriai. Per metus kultūros centro darbuotojai surengia per 100 įvairiausių renginių, parodų, paskaitų. Šiuose renginiuose apsilanko per 20 tūkstančių žiūrovų.

Pagrindinės Veiviržėnų kultūros centro veiklos kryptys:

  • Plėtoti strateginę vokalo kryptį;
  • Mėgėjų meninės kūrybos organizavimas, ugdymas;
  • Mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklos organizavimas, rūpinimasis jų meniniu lygiu;
  • Rajono kultūros programos kūrimas ir įgyvendinimas;
  • Liaudies meno ugdymas, lietuviškų tradicijų tęstinumas;
  • Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, papildomas meninis lavinimas;
  • Kultūros renginių organizavimas;
  • Šiuolaikinių modernių meno veiklos formų kūrimas ir įprasminimas.

Veiviržėnų kultūros centro finansavimo šaltiniai:

Steigėjo asignavimai, įplaukos už teikiamas paslaugas, įplaukos už tikslinių programų, projektų vykdymą, parama.

Privalumai (stiprybės)

Teikiamų paslaugų ir organizuojamų renginių kokybiškumas, patrauklumas, novatoriškumas;

Bendradarbiavimas su kultūros ir meno institucijomis, kaimo bendruomene, Kultūros centrais, švietimo įstaigomis, religinėmis

bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

Skip to content